Publicatie ‘Netwerken in Zuidelijk Holland’

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft Jack Hoogeboom bijgedragen aan de retrospectieve eindpublicatie van Atelier Zuidvleugel, ‘Netwerken in zuidelijk Holland. 1000 dagen Atelier Zuidvleugel’.

Het boek laat het werk zien dat Atelier Zuidvleugel gedurende bijna drie jaar heeft verzet: regionaal onderzoek en ontwerp in de zuidvleugel van de Randstad.
Auteurs: Verena Balz, Jelte Boeijenga, Paul Gerretsen, Jack Hoogeboom, Joost Schrijnen en Katrien Theunis;

Interviews: Helmut Thoele en Harm Tilman;
Tekstredactie: Martine Bakker;
Vormgeving: Isolde Venrooy en Vera Bekema;
Fotografie: BLINKfotografie, Dieuwertje Komen en Atelier Zuidvleugel;
Uitgever: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602,
2509 LP, Den Haag