Visie Leyenburg, Den Haag

Dit project is nog in ontwikkeling.

In opdracht van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag heeft Jack Hoogeboom van 2008 tot 2010 als stedenbouwkundig ontwerper bijgedragen aan de planvorming van het project Zorg- en Wooncluster Leyenburg.Het project betreft de uitbreiding van het Haga

Ziekenhuis, in combinatie met het realiseren van zo’n 800 woningen en  voorzieningen.Specifieke thema’s bij dit stedelijke transformatie- project zijn verdichting en omgang met bestaand groen, gebouwd parkeren en grootschalige ondergrondse infrastructuur.