Ontwerpatelier 070-010

Het ‘Ontwerpatelier Dubbelstad Den Haag – Rotterdam’ vond plaats in november en december 2007.
Jack Hoogeboom nam deel namens Atelier Zuidvleugel.

De opdracht van het ‘Ontwerpatelier Dubbelstad Den Haag – Rotterdam’ was om op basis van het materiaal van Atelier Zuidvleugel te onderzoeken welke aanscherping of verdieping mogelijk is van het concept ‘stedelijk netwerk Zuidvleugel’ en het document “Motor in de Delta”.

Deelnemers: Jan Willem Kooijmans en Nicola Körnig (Den Haag), Marc Soeterbroek en Peter van Veelen (Rotterdam), Arno Lammers (Haaglanden), Dagmar Keim en Francisco Colombo (Prov. Zuid-Holland), Jack Hoogeboom, Michiel Raats, Miriam Ram en Paul Gerretsen (Atelier Zuidvleugel).