Visie Bronovo Ziekenhuis

In opdracht van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag heeft Jack Hoogeboom in 2008 en 2009 als stedenbouwkundig ontwerper bijgedragen aan de Stedenbouwkundige Visie Uitbreiding Bronovo Ziekenhuis 2010-2030.

Aanleidingen voor de studie zijn
(1) de concrete uitbreidingsplannen van het Bronovo ziekenhuis op de korte termijn, (2) de vraag naar een visie op de stedenbouwkundige organisatie op de lange termijn en (3) een verkenning van de verdichtingsmogelijk- heden op het terrein, passend in de Structuurvisie Den Haag 2020.