Bangkok, stad in de rivier

‘Internationale Stad aan de Rivier’. Zo profileert Rotterdam zich graag.  En binnen West-Europa is die ligging natuurlijk ook zeker bijzonder. Bangkok ligt ook aan de rivier. Sterker nog: Door de stedelijke druk – en wellicht ook door een andere opvatting over publieke ruimte – lijkt de stad de rivier te overwoekeren. En inderdaad: de oever is bijna volledig privé-terrein.